SK

INNEHÅLL I SLÄKTKURIREN SORTERAT PÅ ÄMNESKATEGORIER

Nr

Anmälda släktföremål-Föreningens arkiv

8

Släktarkivet (Brev, bilder, memoarskildringar, litteratur m.m.)

8

Släkten i Sveriges Radio. Ingela Hofstens bandade reportage.

9

Lista på inströmmat material: Memoir-skildringar, utnämningar,

10

Om släktarkivet: Lista på föremål, foton, brev, målningar, tal, böcker  m.m.

12

L. Petersons stol (M Hofsten),  vit möbel fr. Råbacken, dockskåp, 4 porträtt  (L von Hofsten)

14

Originalbrev skrivna  Gustafva 1862 och Johan Peterson 1842

15

Gustava Ehrenbergs guldhalsband

18

En samling släktbrev (i bokform 600 s), skrivna Anna-Lisa Hök, Dora Brückner m.fl.

18

Nya publikationer i Släktarkivet (Louise Sandberg, I Ernberg, Bengt Humble, Lisa Ahlberg)

22

Brevväxling mellan Anna-Lisa Hök-Dagmar Riben som barn, m. fl.

 

 

Biografier

3

För hundra år sedan i Carlskrona. Victor Ernbergs livsberättelse "Mitt liv".

3

Generaldirektören - Nils Johan Berlin med familj

3

Mångfald i släktkärlek - Systrarna Berlin

5

Ett märkligt släktporträtt från 1700-talet: Anders Berlin

6

Jarl Ernberg l: Ur Svenskt Biografiskt Lexikon

6

Jarl Ernberg ll: Ur Dagmar Ribens minnesbok "Det var då"

6

Jarl Ernberg lll: Ur Släktminnen "Om att minnas släkten

6

Gustava, "urmodern". Hon själv, fadern, syskonen och hemmet

7

Roberts son Axel tog över forman. /Ur Sv. Biografiskt Lexikon.)

7

Ett tack till Torsten ( En dödsruna)

7

Karlskrona-Bröderna Peterson, Robert, Gustaf, Knut, Viktor, Ludvig, Isac

8

Släktisar (notiser) i Marginalen (Hum Burra Buska Hej och besök av justitierådet Peterson

8

Agnes Magnell skrev en bok strax före sin död 1928. Utdrag om "fastrarna Lotten och Augusta"

10

Farmor Mathilda och om kvinnorna i hennes gren av familjen

11

Kännedom om sex nya släktingar mellan 1996-98

11

Kloka Stina dotter till Daniel Ernberg

11

Är Daniel Ernberg och kloka Stina våra släktingar? (Karta+tavla)

11

Ernbergsk Lundaprofil. Dödsruna över Albert Ernberg i SvD 1961

12

Fem brev från Lennart Ehrenberg, "Medicofil" i Lund 1897

12

Människor. Målerisk beskrivning av bröderna i Karlskrona

12

Ett litet "släktporträtt"-Lennart Way Matthiesen

13

Dagmar Ribens minne. En dödsruna.

13

Några svenska flicksomrar för 80 år sedan. Dagmar Riben minns.

14

"Tuppen" som styrde Lunds universitet

15

Fem brev av Harald Ernberg under studietiden, till sin broder Jarl

15

Ernbergska släkten i Lund. Lundabor som kommer från Karlskrona: "Albert som tentator"

 

Befolkningsfråga och Kunglig Sten. Harald Ernbergs brev till docent Heckscher 1934

17

och om Haralds tjänsteresa till USA 1938, som kronprinsens läkare.

18

Ragni Kjellberg, f. Ernberg, skullev blivit 103 år i år. En lärargärning utöver det vanliga.

18

Dagmar Riben summerade 1991, vid 80 års ålder, sina barndomsminnen av kusiner

18

Ur Agnes Magnells Karlskronaminnen

19

Axel Ernberg (Ur Svenskt Biografiskt Lexikon)

19

Lisa Ahlbergs gymnasiestudie från 1993 om Ehrernberg och Ahlberg ("fortsättningen)

22

Otto H. Ernberg - uppskattad affärsman i Indiana

22

Nils-Gustaf Ehrenberg

23

Harald Ernbergs magnecyl

23

Astrid Ernberg uppvaktas på 95-årsdagen

24

Erland von Koch till minne-Släktens äldste har gått bort. En dödsruna.

24

Gordon Ernberg i Stockholm. Om vad man kan finna på Internet och i Rotermansarkivet

24

Johan Otto Peterson Ernberg hyllades 1873 som Blekinge Nations kurator i Lund

24

Enskilda Verser- tryck för tillfället på Kungl. Biblioteket

25

Mrs Anna Ernberg besöker hemlandet efter 33 år-expert på textilier och konstvävnad

25

I år är det 150 år sedan Johan Peterson och 130 år sedan hans son Isac avled. SCB-utdrag.

 

 

Deltagarlista från släktmöten

4

Deltagare släktmöte Sjöhistoriska muséet 1993

13

Deltagare släktmöte Lund 1999

15

Deltagare släktmöte Orrefors 2002

 

 

Historia

5

Skeppsbyggeri Karlskrona

7

Carlskrona-En pärla vid Östersjön

12

Bokanmälan: Huskurer och recept från 1750-1920

21

Fåröljuset och drömfångare (Michael Bergström)

22

Svenska skolan i Delaware (Maria Rehnman)

 

 

Rapporter från släktingar  bosatta utomlands

5

I Prag (Maria Rehnman, f. Bergström)

5

På Seychellerna (Harald Zetterqvist)

15

Ernbergare i utlandet. Tre år i Managua, Nicaragua. (Harald Ernberg)

23

"Den bortglämda staden"-en reseskildring från Anderna ( Annika Ernberg)

23

Kungliga rötter i Peru-reportageresa (Peter Brückner)

24

Rapport från Sydgeorgien (Anna Överengen)

25

Australien-The Land Down Under (Karin Ernberg)

 

 

Släktföreningen

2

Fyrtiosex procent av Gustafvas släktingar lever idag

9

Föreningens medlemmar 1996

9

Verksamhetsberättelse för föreningen 1993-1996

13

Släktföreningen 75 år i det nya milleniet. Bildades 1925.

20

Utdrag ur Första Medlemsförteckningen

20

Släkt-Kuriren: Stipendiet och litet släkthistoria

 

 

Släktgårdar, släktnamn

2

Från gårdsnamn till firma- och släktnamn

6

Släktnamnet pånytt

10

Ernhylta-torpet som gav oss namnet?

10

Ernatorp och Bergs säteri. Ny teori i namnfrågan.

10

Wedeby-ett paradis

11

Bokanmälan: Västra kv 19: Johans och Gustavas gård i Västervik

14

En resa till Småland för att finna våra rötter

15

Smålandsgårdar

17

Kåseri från resan 2002 till Småländska Ernberg-rötter

23

Karlskronagård med marina traditioner. Agnes Magnell berättar om familjen Olsen

23

Borgmästarkajen 12 i Karlskrona (Jonas Hök)

25

Nytt om Gustafvas förfäder (Jan Ernberg)

25

Hantverkargården i Karlskrona har ägts av Viktor Peterson

 

 

Släkthistoria

1

Ernberg-Ehrenberg, Ernhylta - Litet släkthistoria

2

Certifikat på Johan Petersons kyrkbänk

2

Liten föreningshistoria-Ordföranden har ordet. Om Jarl och "Varför ha en släktförening?"

6

Carlskronatiden 1889-1896 (Anna-Lisa Åkerman, f. Ekelund)

7

Tomtebloss ödelade farbror Gustafs Wedeby herrgård 1953

8

Gustafas syskon? Fem av sex små Ehrenbergare klarade sig inte

10

Upprustning av graven i Karlskrona. (Gustava och Johan Petersons grav)

10

Enighet ger styrka, besegrar hindren och vinner ändamålet-Föreningens valspråk.

10

Buntmakare Johan Pettersson

11

400 glasnegativ från 1890 donerade till Blekinge länsmuseum

11

Gjuteriet Ernberg & Co i Lyckeby prisbelönad på Londonutställning

11

Upprustning av graven i Karlskrona. (Gustava och Johan Petersons grav)

11

Tjursilver blir brudkrona. Augerums kyrka får vacker gåva.

11

Några minnesbilder från 1880-talet. Albert Ernberg minns. Om föräldrahemmet.

11

Släkten har blivit datoriserad. Dartaprogrammet Disgen presenteras.

12

Historia i korthet: Lund

12

Ernbergska släkten i Lund

12

Elna Bergstöms 100-årsfond inför hennes födelsedag 9/7 1999

13

Elna Bergstöms 100-årsdag firades på Ulla Winbladh

13

Sachsska barnsjukhuset. Harald Ernberg var dess förste överläkare och direktör.

14

Obelisk gav medalj. Historisk händelse vid förra sekelskiftet (1799-1800)

14

Doras baenk-en bänk i Jelleröde Have är minnet efter Dora Brückner

14

Släktnotiser, nedtecknade av Nils Gustaf Ehrenberg

14

Släktnotiser

21

En släktskröna-The Austrian connection (Johan Ernberg)

21

Tal av på Släktbanketten på Tivoli 2005 (Peter Brückner)

21

En Mora-historia (Erik Bergman)

22

Den nya hemsidan

24

Kartor till Huset på Trossö, Gustavas-Johans grav på Vämö och gravar i Augerum

25

Ehrenbergskt minnesmärke i Stockholm-Obelisken på Slottsbacken

25

Ernberg-Ehrenberg vid Blekingska nationen, Lunds universitet fram till 1900

25

Här kommer utvandrarna till Amerika, som vi ej tidigare har känt till

 

 

Släkttavlor

2

Några äldre släktled- Ernbergska småländska ursprunget

4

Förenklat släktträd över de tre första generationerna

7

Utdrag ur släkttavlan

8

Några äldre släktled-Ernbergska småländska ursprunget

11

Översiktligt släktträd enligt programmet Disgen

14

Släkttavlorna, Viktors gren (Disgen)

15

Släkttavlorna, Ludvigs gren (Dataprogrammet Disgen)

 

 

Tidningsnotiser

8

Några notiser ur Carlskrona weckoblad 1832-1842

8

Tillbaka till förfädernas stad-de ägde halva Karlskrona

10

Notiser om och av Johan Peterson ur Carlskrona veckoblad 1812-41

 

 

Visor, dikter

4

En rimkrönika till släktmötet 1960

14

Den Ernbergska julramsan

20

Bordsvisa d. 25 sept 1925 vid föreningens första släktmöte

21

Allt annat kan vänta (Michael Bergström)