Gustafva

                           Gustafva                            ”Fru A. Ernberg” står det i arkivet på KB, vem det nu kan vara?        IVAR P:SON ERNBERG

      

 

 

 

        IVAR  P:SON ERNBERG                                   JARL ERNBERG                                                            JARL

   

 

 

        JARL ERNBERG som Månsdotter                          JARL                                                                            JARL (skiss i tidning)                                      

   

 

 

JARL ur tidningen Hvar 8.nde dag 1904    NILS-GUSTAF & DAGMAR EHRENBERG, född Mathiessen.     SIGRID EHRENBERG 

 

                     
                    TILLBAKA/BACK