Bilder från ett släktmöte i Stockholm

(som inte finns med på Ingemars lista med slktmöten men väl i pärmen med släktmötesbilder)