SläktKuriren

Nr 21.  Årgång 42 (1/2006). Utg dag  5/8 2006.

Sporadiskt utgiven sedan 1965.                              Släktföreningen fyllde 80 år 2005

 

Enighet ger styrka, besegrar hindren och vinner ändamålet (förklaring se fotnot *)

________________________________________________________________________

Informationsblad för ERNBERG-EHRENBERGSKA SLÄKTFÖRENINGEN

Chefredaktör:Ingemar Ernberg, tillika utgivare. Medarbetare Jonas Hök, Jan Ernberg. Red:s adress: I. Ernberg, Smultrongränd 18, 18245 Enebyberg. Tel: 08/7688825. Fax: 08/7688825.

Årets släkt-picnic

Uppsala Slott(s-park)

Lördag 2/9 2006

Samling i slottsparken kl 13.00; för detaljer se sid 2

Om Du önskar delta i guidad tur på Slottet, samt för övriga upplysningar kontakta Jan Ernberg, tel 08/7580892

I övrigt i detta nummer: Släkt PicNic i Uppsala s 2; Släktmötet i Köpenhamn; Protokoll från Släktmötet s. 4; Tal av Peter Brückner s.6; En Släktkrönika - the Austrian Connection av Johan Ernberg s.7; Fåröljuset; Allt annat kan vänta av M Bergström s.10;En Morahistoria av Erik Bergman s. 11; Tidigare Släktmöten   s. 12 ; Släktrådet 2005-2008 s 13;  Föreningsnytt s14; Blankett s 16

 

Kan vi få Din E-postadress?

I Köpenhamn kom vi överens om att samla in släktens e-postadresser för att enklare kunna skicka ut meddelanden och liksom Släktkuriren. Vi vore därför tacksamma om Ni ville skicka ett mail till jan.ernberg @home.se, om Ni vill ha meddelanden och Släktkuriren via mail.  Vi kommer inte att lägga ut Din adress på nätet. De som ej vill ha Släktkuriren på detta sätt kommer att få den på vanligt vis (förutsatt att Du är medlem).

 

Med vänliga hälsningar  Jan Ernberg /Ordförande                             

 

*"Bevingat ord" myntat av farbror Gustaf i smb med invigningen av Carlscrona-Wexjö Jernväg 1874. Tack vare sin okuvliga energi och även med stor personlig ekonomisk insats genomdrev  farbror Gustaf för­slaget, och i början av augusti månad 1874 invigdes järnvägen av Konung Oscar II, som för ändamålet gästade staden. Invigningsdagen firades på kvällen med illumination i staden. Samtliga fönster å fasaden till farbror Gustafs stora, mitt emot norra delen av Hoglands park belägna fastighet voro då upplysta medelst till färgen gra­natgnistrande röda lampor, var­igenom man där kunde avläsa följande tänk­värda inskription /med antalet bokstäver pre­cis motsvarande fönsterrutorna i fasaden: "Enighet ger styrka, be­segrar hindren och vinner ändamålet". Arrangemanget gjorde god effekt och en stor skara människor skockade sig utanför byggnaden för att be­trakta skådespelet. Säkert var det en stor och lycklig dag för upphovsmannen.


 

 


 

 

 

 

SLÄKTENS årliga PicNic

 

Uppsala Slottspark

Lördag 2/9 kl 13.00

(se följande fina kartor)

Släktmötet i Köpenhamn

 

Det har nu gått en tid sedan vi hade vårt möte i Köpenhamn och tyckte jag att det var mycket lyckat. Jag vill framföra mitt och släktrådets tack till alla släktingar i Danmark som ställde upp och fixade så att allt fungerade så bra. Det är mycket glädjande att vi har en så stor och engagerad gren av släkten i Danmark. Det tycker jag lovar gott för föreningens fortsatt existens.

Jag siktar mot att vi snart skall ha en färdig hemsida där vi kan lägga in bilder från förenings möten och aktiviteter /Jan ordf.

 

 

Bl a följande deltog i Slätmötet den 10-11/9 2005 (sammantaget ca 53 personer): Annika Alm-Ekman m Johanna och Bengt,  hela familjen Michael Bergström, Bengt och Birgitta Ehrenberg, hela familjen Ingemar Ernberg, Jan Ernberg med Ingrid Gerdin och Svante och Ylva, Helena o Tommy Friberg, Birgitta, Lars-Erik och Peter Hoffsten,  Marianne och Bettina Lemtorp, hela familjen Staffan Riben, Jonas Hök, Johan och Karin Ernberg, Gunilla Tideholm, Björn Forsberg och Ulrika Vedin, och så förstås alla de danska familjerna, där barn och barnbarn  i mängder kom och gick: Lotte (Jarnow), Elisabeth, Lillan Rasmussens familj, Peter Brückners familj, Flowers, Jens Brückners familj, Helena m fl.

                     

 

Ernberg – Ehrenbergska Släktföreningen                             PROTOKOLL

Sekr. Annika Alm Ekman                                                       2005-09-25

 

SLÄKTMÖTE  I DANMARK  den  10–11 september 2005

 

Deltagarna i släktmötet samlades på lördagförmiddagen på  Hotell Ibis centralt i Köpenhamn där många ditresta svenskar bodde. Våra danska anförvanter bjöd oss sedan ett trevligt och intressant program som det går att läsa mer om i Släktkuriren! På restaurang Påfuglen  i det prunkande Tivoli träffades vi  2005-09-10  kl.17.30 för

 

MÖTESFÖRHANDLINGAR  FÖR  ERNBERGSKA-EHRENBERGSKA  TRIENNALEN

 

§   1   Släktrådets ordförande Jan Ernberg välkomnade ett 50-tal medlemmar av den 80-års-

          jubilerande föreningen och förklarade 2005 års släktmöte öppnat.

 

§   2   Jan Ernberg utsågs till mötesordförande och Annika Alm Ekman till sekreterare.  

 

§   3   De närvarande presenterade sig grenvis (se bif deltagarförteckning).

 

§   4   Protokollet från föregående släktmöte, 2002 i Småland, lades till handlingarna.

 

§   5   Verksamhetsberättelsen  godkändes. De informella släktträffarna med sensommar-

          picknick fick positiva kommentarer. Redaktören för Släktkuriren tackades varmt för

          sitt arbete och passade på att uppmana de närvarande att komma in med beskrivningar

          av äldre släktingar och annat intressant material. Ingemar Ernberg påminde om släkt-

          arkivet i Prästgården. Vikten av den fortsatta utvecklingen av föreningens hemsida  togs

          också upp liksom dataprogrammet Disgen.

         

§   6   Den ekonomiska rapporten presenterades av kassören Annika Alm Ekman  (se bilaga).

          I sammanhanget diskuterades medlemsavgiften för kommande period. Oförändrade 50:-

          för tre år ansågs som en summa opraktisk att hantera – och väl låg som avgift. Genom

          omröstning beslöts den fortfarande blygsamma avgiften av 25 .- per år för familj med

          samma adress. Det blir tillåtet att erlägga 75:- för perioden 2006 – 2008.

 

§   7   Revisionsberättelsen undertecknad av Staffan Riben lästes upp.

 

§   8   Mötet beviljade släktrådet ansvarsfrihet.

 

§   9   Val av nytt släktråd: Valberedningens förslag gick i stort ut på omval av sittande  släkt- 

          råd. Då Kristina Åkerman-Klaesson avböjt att fortsätta som ordinarie ledamot föreslogs

          suppleanten Michael Bergström ”byta plats” med henne. Släktrådet för perioden  fram

          till nästa släktmöte har följande sammansättning:

          Ordinarie:

          Jan Ernberg (ordförande)

          Annika Alm-Ekman (sekreterare och kassör)                           

          Ingemar Ernberg ( redaktör)

          Michael Bergström

          Bengt Ehrenberg

          Suppleanter:

          Bernhard Bergström  (nyval, ”ungdomsrepresentant”) 

          Peter Brückner   (nyval, dansk representant)      

          Cecilia Cederström

          Anders Ehrenberg

          Johan Ernberg

          Patrik Ernberg

          Erik Hamberg

          Gunilla Tideholm

          Per Zetterqvist             

          Kristina Åkerman-Klaesson

          Ulla Överengen

 

§  10   Till revisor för nästa treårsperiod omvaldes

           Agneta Qwerin.

           Till revisorssuppleanter omvaldes

           Harald Ernberg, Staffan Riben   

 

§  11   Valberedning:

           Brita Ernberg, Ulla Hamberg, samt en ledamot utsedd av Släktrådet

 

§  12   Övriga frågor:

           För de släktingar som avlidit sedan förra mötet hölls en tyst minut.

           Från ett antal anförvanter som inte kunnat komma till detta jubelmöte framfördes glada

           hälsningar.  

           Frågan om hur vi kan uppmuntra släktens ungdomar att engagera sig i föreningen togs

           upp till diskussion. På Michael B:s förslag ska släktrådet planera hur vi kan använda                         

           Elna Bergströms fond till att leka mera, helt i Elnas anda.

 

§  13   Nästa släktmöte – var ska vi ses om tre år? Förslag  kom om Paris, USA och  gamla

           Stockholm.

 

§  14   Mötet avslutades formellt av Jan Ernberg och en god middag inledde fortsatta trevliga

           aktiviteter.

 

            Vid protokollet     Annika Alm Ekman   Justeras:     Jan Ernberg

 

 

Tal av Peter Brückner i samband med Släktbanketten på Tivoli lördagen den 11/9 2005

 

Kära släkt,

Välkomna till Danmark, till Köpenhamn!

När vi samlades för sex år sedan i Lund – i den biten av gamla Danmark- gjorde vi en utflykt till den nya (blivande) Öresundsbron nära Malmö. Vi tittade i solskenet mot landet som syntes på andra sidan, och det kändes naturligt att tänka ett steg till: ett släktmöte i Danmark!

   Sådana funderingar tar tid, och tyvärr blev det inte möjligt att organisera  ett släktmöte på dansk jord medan Dora ännu levde. Men jag är övertygad om att hon sitter på sitt lilla moln

och tittar på oss nu. Sedan Lund och Växjö har Jonas H. publicerat ett bidrag till släkt-litteraturen med Doras brev från kriget (andra världskriget när Danmark var ockuperat av tyskarna), brev till mor Anna och far Harald.  För mig var det mycket intressant läsning, jag

kommer ihåg vissa saker från den tiden… Det som präglade Doras brev var mest de dagliga

problemen: om maten räckte, kläder osv. En sak jag inte kommer ihåg var fader Haralds besök 1941: Harald:- Peter är alldeles för tjock!  Dora: -Men vi vet ju inte om vi kan ha mat

i morgon!

    Och nu: Varför har vi besökt just Rosenborgs slott i dag? Jo. det illustrerar flera spännande kapitel i de dansk-svenska kontakterna i historien. Vi kan ju se hur mycket vi har gemensamt!

Peter B å alla danska släktingars vägnar

 

 

 

 

En släktkrönika –the Austrian connection

fabricerad av Johan Ernberg

 

Se under “släkthistoria” på hemsidan

 

 

Sommarinsändare

Jag har tillbringat många somrar på Fårö norr om Gotland. I eftertänksamhetens ljus skriver jag gärna insändare till lokaltidningarna på Gotland. Det har blivit många genom åren. En anledning till denna verksamhet var att jag tröttnade för många år sedan på allt klagande och jämrande på sidorna och tyckte att det behövdes lite balans. Jag skrev och skriver alltså med syftet att spegla upplevelser och reflektioner i sommarvardagen i ljusare anda. Det handlar om allt mellan himmel och jord samt även om dessa gränsland. Några exempel kan ses nedan.

Michael Bergström

Släktsrådsledamot

 

Fåröljuset och drömfångare

Så kommer de då, de vackraste timmarna på dagen. Svepljuset i den sena eftermiddagen, som kastar långa skuggor och ger varma färger över hedar, vägrensstrån och enbuskar. Jag lärde mig att detta ljus lär kallas/eller kallades Fåröljuset i konstnärskretsar. Under en inspirerande föreläsning i Fårö Bygdegård berättade Jan Sundström i förra veckan om det. Han talade om Fårös konsthistoria med bl.a. Fårömålarna, tidiga Fårö-kartritare i Italien och möjliga spår av celebra konstnärsbesök på ön. Då krävdes säker sundsrodd med stafflier, penslar och annat för att undvika ofrivilliga akvareller. Det var nog säkert en bedrift av känsliga konstnärssjälar. Det fanns även förmågor på ön som fäste sina bilder på dukar.

Sockenbokskommitténs trägna arbete på Fårö lär gå vidare mot en tredje bok.  Efter två tidigare höjdare ser jag framemot denna bok om någon tid. Mer om konsthistorien lär komma i den.

Fåröljuset är dock här redan nu, har varit och stannar nog en stund till. Om inte vattenhöjningen kommer och sjösätter ön förstås. Då får man väl glädja sig åt krusningarna i hedkanterna, och bad från strandrågskullar. Holländarna får väl eventuellt kontaktas för att diskutera vallar. Jag låter detta framtidshot bero och njuter istället av andra vyer i augusti. En sådan är t.ex. de blöta spindelnäten, som glimrar strax efter dagbräckningen. En syn som är förbehållen de tidigt uppstigna. Oräkneliga nät i enar och strån i ett lågt ljus, de mornar morgonsolen behagar visa sig. Vilket jag tycker denna sommar är alltför sällan. Näten fångar flygfän och ibland lite uppmärksamhet. Jag undrar om de kanske på något sätt är släkt med de indianernas drömfångare? Om så vore, så kanske det finns miljoner drömmar fångade i glittrande nät på ön. Spindlarna har ett viktigt jobb. Och ditt är att drömma och drömma. Vad skall näten annars fånga? Michael Bergström, Fårö

 

Allt annat kan vänta 

När häggen blommar och vattnet glittrar i havet.

När himlen är tussigt vit och gullvivevågorna drar ner för vår backe

När all den fastfrusna energin i skogen frigörs i gröna kaskader

När näktergalen sjunger i skymning och dagbräckning

När några studenter vandrar med danströtta fötter genom gränderna

När dottern fnissar åt ett skämt från hennes pappa,

Då är våren kommen

Då far vi runt som om allt skulle göras, när det behöver varas lite.

Då skall en för tidigt bortgången vän och kollega begravas

Avståndet mellan liv och nästa steg är kort, alldeles för kort.

Ta vara på din tid.

Ring henne.

Träffa honom

Säg ja,

Alla ni som har barn - krama dem!

Allt annat kan vänta.

 

Michael Bergström

(23/5 – 05)

 

EN MORAHISTORIA

av Erik Bergman

----

 

 

Tidigare Släktmöten

År         Datum          Lokal

1925      höst               Rosenbad

1930      höst               Högloftet, Skansen

1935      höst               Hotell Anglais

1940      höst               Hotell Royals festvåning

1945      höst               Hotell Gillet

1950      höst               Långa Raden, Skeppsholmen

1955      höst               Van der Nootska Palatset

1960      höst               Ängby slott

1965      höst               Skansens Nyloft

1969      6-7/9             Karlskrona

1970      5-6/9             Wäxiö

1975      30-31/8         Fostorp, Södermanland+

                  Julita herrgård

1978      14-15/10       Grythyttans gästgivaregård

1981      26-27/9         Ludvigsbergs disponentbostad på

                                     Münchenbryggerierna

1984      21-22/9         Enebybergs gård, Danderyd

1987      17/10             Österbybruk, Uppland

1990       6/10              Confidencen, Ulriksdal 

1993      21/8               Långa Raden , Skeppsholmen 

1996      17-19/5          Karlskrona 

1996      31/8               Enebybergs gård

1999      21-22/8          Lund

2002      17-18/8         Orrefors/Småland

2005      10-11/9          Köpenhamn

 

“Släktens slott” – minimellansläktmöten

 

1994      20/8               Hagaparken

1995      19/8               Drottningholm

1997      23/8               Hässelby slott

1998      22/8               Ulriksdals slott

2000      26/8               Steninge slott

2001      25/8               Häringe slott

2003      23/8               Tyringe slott

2004       4/9                Svartsiö slott

2006       2/9                Uppsala slott

 

 

Släktrådet 2005-2008

Funktion/ Namn                            Gren        Adresss/ Tel nr              

Ordinarie

Jan Albert Victor Ernberg,

Ordförande.

Annika  Alm-Ekman

 

Bengt Gustaf Ingemar Ehrenberg

 

Ingemar Torsten Ernberg

 

Mikael Anders Bernhard  Bergström.

 

Suppleanter

 

Jan Anders Lennart Ehrenberg

 

 

Hedvig Eleonora Gunilla

Tideholm, f. Hederstierna

 

Per Fredrik Olof Zetterqvist.

 

Ulla øverengen (f.Kockum)

 

Cecilia Cederström

 

Johan Ernberg

 

 

 

Erik  Hamberg

 

Patrik Ernberg

 

Kristina Åkerman-Klaesson

 

Peter Brückner

 

 

Bernhard Bergström

 

Victor

 

Robert

 

Gustaf

 

Ludwig

 

Ludvig

 

 

 

 

Gustaf

 

 

Victor

 

 

Ludvig

 

Gustaf

 

Robert

 

Ludvig

 

 

 

Ludvig

 

Ludvig

 

Ludvig

 

Ludvig

 

 

Ludvig

 

Näsbydalsvägen 6,14tr, 18131 Täby. Tel 08/758 08 92.

 Fleminggatan 56, 11245

Stockholm. Tel 08/65333090

Bokvägen 7, 3tr, 37143 Karlskrona.  Tel 0455/23732

Smultrongränd 18, 18245 Ene-

Byberg. Tel 08/768 88 25

St Hollingers väg 15, 16351

Spånga. Tel 08/7955858

 

 

 

Burträskgatan 23, 16221 Väl-

lingby. Tel 08/874717. Landet

0246/24108

Olshammarsg 60, 4 tr. 12476

Bandhagen.  Tel 08/860025.

Landet 0152/45330.

Dalagatan 36, 4tr. 11348 Stockholm. Tel. 08/312063

Rålambsv. 27. 112 59 Stockholm

Tel 08/618 70 83.

Skolgatan 7. 758 32 Uppsala.

Tel 018/107223.

Chemin Chantebise 19, Ch 1291

Commugny, Schweiz. 00941-227762442.Landet 00941-277711066.

Walleriusvägen 9, 752 36 Uppsala. Tel. 018/128283.

Surbrunnsgatan 31 A, 11348

Stockholm. Tel 08/612 39 55.

Tengdahlsgatan 40, 11647

Stockholm. Tel 08/6431064.

109 Ave Henri Martin

F-75 116 Paris

FRANCE

St Hollingers väg 15, 16351

Spånga. Tel 08/7955858


Revisorer

Staffan Riben

Harald Ernberg, suppleant

 

 

Tf släktarkivarier

Kristina Åkerman-Klaesson,

Ingemar Ernberg

 


Valberedning

Ulla Hamberg

Vakant

Brita Ernberg

 

 

 

Kuriren, redaktör

Ingemar Ernberg

 

 

 

 

 

 

***

Ge föreningen en gåva vid födel­sedagen!

Om Du tycker att Släktföreningen gör någon nytta, eller är värd att bevara, Släktkuriren skall fortleva eller av andra skäl vill stödja föreningen, sänd ett bidrag till pg nr  484 72 55-9, eller varför inte ge någon i födelsedagspresent en peninggåva som skickas till föreningen!  Föreningen är garanterat mycket sparsam, likviditeten är liten och allt arbete sker ideellt.

 

Medlemsavgifter och Förenings­nytt

Medlemsavgiften garanterar informa­tion från föreningen

Medlemsavgiften till släktföreningen är facila 75:- för en tre-års period, 2006-2008, dvs 25:-/år. Postgiro nummer 484 72 55-9, Ernberg-Ehrenbergska släktföreningen. I takt med att släkten växer och växer och nya generationer kommer till, och adress-ändringar inte rapporteras blir det naturligtvis allt svårare och dyrare att hålla reda på och nå alla inom släkten. Som beslutats kommer  utskick, kallelser och Släktkuriren i första hand att sändas bara till dem som betalat medlemsavgift. Vi har i det längsta velat ge chansen till var och en, men... Kassören skulle uppskatta om du som inte vill vara med ringer in på hennes svarare ditt Nej tack. Rådgör med din familj och agera. Telefon till kassören  Annika Alm-Ekman är 08/6533090, fax 08/6534363.

 

Vi är angelägna att få besked om alla rättelser, och kompletteringar som ni kan bidra med genom ett meddelande till:Jan Ernberg, adr. Näsbydalsvägen 6, 14tr, 18133 Täby. tel 08/758 08 92.

Vi har också påbörjat arkivering och sammanställning av bilder av alla släktingar, ssk i de första fyra generationerna. Kan Ni bidra och hjälpa till med sådana kontakta Jan, tack!

 

 

 

 

 

Ernberg-Ehrenbergs Släktbok

 

I samband med Släktmötet 2005 och Släktföreningens 80-års jubileum färdigställdes av Kurirens redaktion Ernberg-Ehrenbergska Släktboken (1:a utgåva 2005). Den innehåller 150 sidor med artiklar om Släkten och Släktingar, i huvudsak samlat från äldre utgåvor av Släktkuriren, samt de kompletta Släkttavlorna som de nu förs av ordförande Jan. Häftad, inbunden. Ett fåtal exemplar finnes. Kan beställas från Ingemar Ernberg, Smultrongränd 18, 18245 Enebyberg (ingemar.ernberg@ki.se) och kostar 100:- + porto (självkostnadspris).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
 

En blankett för alla syften. Skriv gärna på extra papirer om platsen ej räcker. 

 

IE/06

 

Uppgifter till ADRESSREGISTER, SLÄKTREGISTER/SLÄKTTAVLOR och om MEDLEMSAVGIFT

 

E-post adress:...............................................................................

 

Adressändring:

Namn:..............................................................Adress (ev ny ):...............................................

 

Postnr:....................................Ort:..................................................................

 

Land:...............................................................Telefonnr (hem):.............................................

 

Ev övriga tel nr (fax-nr, arbete, landet osv):.............................................................................

 

 

 

0 Namn och adress till släktingar som borde få kallelse , Släktkurir m m (och sannolikt inte fått så):

 

 

 

 

 

 

0 Ifylles av mor- eller farföräldrar, föräldrar eller omtänksamma syskon, kusiner eller dylikt. Namn, födelsedatum och föräldrar, nyfödda 2005 -, som jag känner till:

 

 

 

 

 

0 Jag anmäler härmed att jag nu erlägger medlemsavgiften för 2006-2008 till pg 484 72 55-9,  Ernberg-Ehrenbergska släktföreningen för följande personer inklusive mig själv, 50:-/person:

 

 

 

 

Sänd denna sida till adress: Ernberg-Ehrenbergska släktföreningen, attn:Ingemar Ernberg, Smultrongränd 18, 18245 Enebyberg. Tel: 08/7688825. Fax: 08/7688825.

 

 

 

Namnteckning:.............................................Namnförtydligande:.................................................