SLÄKTHISTORIA

Före Karlskrona: Rötterna (utdrag ur Släktboken)

 Gumme Nilsson,1732-1803 gift med Maja Larsdotter 1727-1809 från Ugnanäs Germundsgård hade bl.a. sonen Petter Gummesson, 1752-1797,  som 1792 gifte sig med Ingrid Pehrsdotter från Hässle gård i Hovmanstorps socken.

 

Deras son Johan Pettersson (1784-31/1 1860) gifte sig 1812 med ”Dygdädla Jungfrun” Gustafva Ehrenberg (1785- 2/1 1865), dotter till timmermannen Ingemar Ehrenberg (13/2 1748-28/9 1844) från Ehrenhult i Kånna socken i Sunnerbo härad, eller Ernhyltan vid Tjorken i Ryssby socken, Sunnerbo härad. Ingemar bodde sedermera på Lilla Björkholmen i Karlskrona men bodde perioden 1778-1812 på Hantverkargatan 52.

 

Karlskrona

Ca 1800 flyttade Johan till Karlskrona, men 1812 fick han sitt mästarbrev och perioden 1812-15 bodde Johan med familj i Widingshofska gården med verkstad i Västervik. Till Karlskrona flyttade Johan med familj 1815, där Johan då började som körsnär.

 

Adresser:

Ingemar Persson:                Ehrenhult i Kånna sn eller Ernhyltan i Ryssby sn

                                           Lilla Björkholmen i Karlskrona

                                           Hantverkargatan 52 i Karlskrona. Nu sporthall.

Johan Peterson med familj:   Widingshofska gården, Västra kvarteret 19. Revs 1949.

                                           Bodde i Västervik perioden 1812-1815.

                                           Borgmästarbron 12 i Karlskrona, 4 r o k, 1836-ca 1865

 

Borgmästarbron 12 heter numera Borgmästarkajen 12 och ägs av familjen Wangvik. Läs mer om detta här

Fastigheten var en tid publique hus, Borgmästarbro Tullhuset, fram till 1718. Fastigheten finns kvar.  

                                                 

Johan och Gustafva ligger begravda på Wämökyrkogården (Karlskrona stads kyrkogård). 

 

Läs mer om Gustafva, ”urmodern”, om hennes far, hennes syskon och hemmet här

 

Läs mer om tre av sönerna och deras familjer  (ännu ej länkade)

- Roberts

- Gustafs

- Ludvigs

 

Läs mer om var namnet kommer ifrån:

- Enligt släktboken

- Enligt Johan Ernbergs skröna        

 

Läs mer om Karlskrona:

- Utdrag ur Släktboken (ännu ej länkat)

- Familjen Olsens liv i Carlscrona och deras dubbla släktskap med Ernberg

 

Läs om Doktor Harald Ernbergs resa till USA med Kronprinsen 1938 här

 

Följande Rimkrönika från släktmötet 1960 förtäljer en del om våra förfäder (sjungs till melodi Fjäril vingad syns på Haga)

 

Släktens vaggor gick i Bleking,

förra seklet var då ungt,

Ej Gustafva var en vekling!

Elva barn hon ej fann tungt.

Söner fem drev sen affärer,

handelshus med grund av järn.

Släkthistorien även lär Er

huru "Ehren-" blev till "Ern-"

 

Knut låg mer för mödor lärda,

lektor själv, professors far.

Ludvigs gåvor fann man värda

passa till en lagklok karl.

Kusin Ernberg blev det gott om,

myllra´ tjogvis fram i rad.

Nästan alla hade bråttom

fly Carlskrona barndomsstad.

 

Harald ofta sågs på Haga,

Gustaf, Victor på sitt tun.

Jarl och Ivar domar laga´,

Lennart bota´ i Fa(u)lun.

Minsta kräk vid Alma Mater

blev av Ottos hetta väckt.

Hjalmar for till USA:s stater.

Albert, Axel, märklig släkt!

 

Vi som alla fått en droppe

av Gustafvas blod i arv,

vi vill hålla ångan oppe

ännu några ärevarv.

Fastän över Norden spridda,

lystrande till skilda namn,

på vår släktföreningsmidda´

låt oss ta varann i famn!

 

Tillbaka