Johan Otto Peterson-Ernberg  hyllades 1873 som Blekinge Nations kurator i Lund

                        Robertsson, Otto Ernberg.JPG

Ur Nationens matrikel:

”Johan Otto Peterson-Ernberg, inskriven 1865, nu Ernberg, son af handlanden Robert Peterson (d. 1887) och Emma Olsen; f. i Carlskrona 4 april 1847; dimitterad ** från Carlskrona; juris. kand. 1872; vice häradshöfding 1874; akademisekreterare 1887; R. V. O. 1897. Han var nationens kurator 1873 och dess hedersledamot 1883.”

      På Kungliga biblioteket finns ett arkiv innehållande Enskilda verser, skrivna för att hedra (högre stånds-)personer vid högtider som dop, bröllop, vid examenstillfällen eller begravningar. När Johan Otto blev vald till Lunds universitets kurator skrevs följande vers, som således bevarats till eftervärlden i nämnda arkiv.

                          Enberg vers.jpg

 

Mel.: Klockan far han skall, etc

 

Du som vår vänskap och aktning pålagt den syssla,

med hvilken Westdahl i många år haft att pyssla,

Var god, stig fram, Johan Otto Ernberg, till bålen,

Ty, jemte vis-stumpen är ock Din denna skålen.

 

För det Du velat Nationen härefter hägna,

Derför vår tacksamhet utan skrymt vi Dig egna,

Ty detta kall torde något styfvare vara

Än bönder rannsaka i Torna och Bara.

 

Du hädanefter skall ”Lagman” nämnas med rätta,

Ty det är Du, som skall laga och hopasätta,

Om någonting uti olag skulle ha råkat,

När vi för mycket med våra lagor ha bråkat.

 

I hvarje gladt lag skall ”Lagman” ock sig infinna

Och skall visst ej vara förste man att försvinna,

Ty embetsmannen skall han nog veta att gömma,

Till dess i Dalby han ”bondbassuner” skall döma.

 

De diskussioner vid våra möten vi föra,

Skall han visst söka att rätt finurliga göra,

När protokollerna öfver dem han skall skrifva; – 

Då kunna mönster för efterverlden de blifva.

 

Och så – det värsta – han skall vår kassa förvalta

Och om indrivning och tocke der föranstalta,

Och såsom björn en riktig flåbuse vara

Fast annars vänskap med trefligt umgänge para.

 

Dock mycket mer får han som kvarstår att sköta

Men med uppräckning vill jag ej tiden nöta.

I få ord sagdt: han skall följa Westdahl i spåren,

Såväl till gagnet som äfvenledes till åren.

 

Ja långan tid sedan denna generation

Har lemnat Lund och därmed trädt ut ur Nationen,

Bland yngre slägten skall du stå qvar och förkunna

Om oss och tider, då längesedan försvunna.

 

                           ­ -- * --

 

 

 

Jag kan sända den intresserade en åtta sidor lång text som handlar om Enskilda versers historia, innehållande ett flertal exempel.

 

Jonas Hök

Vaxholm mars 2009

 **  Dimittera = ”låta gå”, entledigad från Karlskrona läroverk till den högre undervisningen i Lund.